--- E-Voice for Europe ---

ПОЛУЧАТЕЛИ

 • Младежи – 15-29г
 • Организации на гражданското общество
 • Органи по образованието
 • Местни власти
 • или Семейства
 • или кооперации

НАШИТЕ ЦЕЛИ

 • Подпомагане на младите хора да участват в процеса на вземане на решения
 • Изграждане на устойчиви общности

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ

 • Мобилност
 • Младите граждани се насърчават да се запознаят с нови култури и да се срещнат с нови хора
 • Участие
 • Граждани, институции и граждански организации участват в разговорите и тестват своите хипотези
 • Обмен на добри практики
 • Партньорите описват моделите, възприети в техните градове
 • Транснационални и местни събития за подобряване
 • Донесете знания на вашите общности
 • Мрежа
 • Създайте възможности за срещи

КАК СТИГАМЕ ДО НАШИТЕ ГОЛОСИ?

 • Сравнете моделите за реакция при пандемия и обменете най-добри практики, прехвърлете нови модели транснационално
 • Изграждане на капацитет за подобряване и укрепване на способностите на лицата и организациите
 • Да се ​​повишат знанията за системите за доброволчество в Европа
 • Посещения: 42
E-voice Project