--- E-Voice for Europe ---

building resilient comunities

Нарича се E-voice, A voice for Europe, новият европейски проект, разработен от Службата за култура на община Гацо и присъден от Европейския съюз за следващия двугодишен период 2023-2024 г.

Всъщност Европейската комисия финансира международния проект за солидарност, представен от община Гацо, със сътрудничеството на Службата за политики на общността на провинция Падуа, като част от програмата на Общността „Cerv (Граждани, равенство, права и ценности) – Мрежи на града“. В проекта участват 7 европейски държави с 8 партньора: Италия с община Гацо (водещ партньор) и провинция Падуа, Хърватия с община Шибеник, Румъния с побратимения град Миовени, Белгия с Асоциацията Acr+ ( Асоциация на градовете и Региони за устойчиво управление на ресурсите), България със Съюза на общините на Черно море Ubbsla, Испания с асоциацията Famsi (Fundo Andaluz de Municipios para la solidaridad internacional) и Франция с асоциацията Alda (Association Europeenne pour la Demoicratie locale), базирана в Страсбург, към който е асоциирана община Гацо.

  • Посещения: 207
E-voice Project