--- E-Voice for Europe ---

ACR official 300dpi rgb 1

Asociația Orașelor și Regiunilor pentru managementul durabil al resurselor este o rețea internațională de orașe și regiuni care împărtășesc scopul de a promova un management durabil al resurselor, prin prevenire la sursă, reutilizare și reciclare și accelerarea tranziției către o economie circulară pe teritoriile lor și nu numai. . Economia circulară care solicită cooperarea între toți actorii, ACR+ este deschis altor jucători cheie în domeniul managementului resurselor materiale, cum ar fi ONG-uri, instituții academice, consultanță sau organizații private. Rețeaua are în prezent aproximativ 100 de membri, în principal

autoritățile locale și regionale, precum și rețelele naționale de autorități locale reprezentând aproximativ 1100 de municipalități. Prin activitățile sale, ACR+ se străduiește să dezvolte expertiza și abilitățile autorităților publice în politici eficiente deșeuri-produse-resurse, precum și să încurajeze acțiunile practice. Asociația oferă sprijin autorităților regionale și locale în noile lor provocări și promovează cooperarea și parteneriatul pentru a dezvolta soluții eco-eficiente. Activitățile cheie includ facilitarea schimbului de experiență între membri, schimbul de informații tehnice și de politică și animarea rețelei.

 

 

 

 

  • Accesări: 41
E-voice Project